Evalueringer

ALLIANCEN

Als Research evaluerer fra 2022 og frem til 2025 kapacitetsopbygningen af Diversity Works’ foreningsnetværk ALLIANCEN.

ALLIANCEN er et nationalt partnerskabsnetværk for minoritetsetniske foreninger, som arbejder for at skabe fællesskaber og aktiviteter, der bidrager til at inkludere flere minoritetsetniske danskere i foreningslivet.

Formålet med at kapacitetsopbygningen blandt medlemsforeningerne er at styrke aktivt medborgerskab og demokratisk deltagelse blandt både foreningerne og deres medlemmer, samt at bygge bro mellem de minoritetsetniske foreninger og øvrige aktører i deres lokale foreningsliv.

Als Research står i projektperioden for at evaluere kapacitetsopbygningen, herunder med særligt fokus på, at de minoritetsetniske foreninger oplever:

  • At de på baggrund af kapacitetsopbygningen er blevet bedre til at udvikle og implementere relevante aktiviteter for deres medlemmer.
  • At de er blevet en stærkere lokal forening, der arbejder ligestillet med øvrige lokale aktører i forhold til at styrke aktivt medborgerskab og demokratisk deltagelse.
  • At de fremadrettet får et større netværk blandt relevante aktører i deres lokalområde.
Temaer:
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2022-2025
Opdragsgiver: Diversity Works


ALLIANCEN