Kampagner & kommunikation

VELKOMMEN TIL DANMARK – Kinyarwanda

– et online oplysnings- og introduktionsmateriale på kinyarwanda til nyankomne kvoteflygtninge

Danmark har igen åbnet op for modtagelsen af kvoteflygtninge under FN’s genbosætningsprogram. Det gjorde Integrationsministeriet i 2020, hvor det samtidig blev besluttet, at den årlige kvote skulle være 200 (børn og voksne), og at gruppen skulle komme fra flygtningelejre i Rwanda, som huser en meget stor gruppe af primært congolesiske flygtninge. Det blev også besluttet, at målgruppen skal være kvinder uden mandligt netværk, de fleste med børn, samt LGBT+ personer. De første 200 kvinder og børn ankom til Danmark i slutningen af 2021, anden gruppe kom i begyndelsen af 2022, mens den seneste grupper et ankommet til Danmark i slutningen af 2022. De er fordelt ud i godt 30 kommuner og ankommer direkte til kommunen fra Rwanda, idet deres asylsag er behandlet inden de kommer til Danmark.

Vi ved at disse familier og LGBT+ personer har et meget stort behov for information og introduktion til det danske samfund. Størstedelen af flygtningene har boet i en flygtningelejr det meste af deres liv. Deres hverdag har været udfordret af fattigdom, risiko for overgreb og udnyttelse, ubehandlede traumer, og mange aldrig haft et lønarbejde. Tilværelsen i Danmark er derfor langt fra det, de kender, og derfor har de brug for omfattede støtte og information til det helt basale for at få hverdagen til at fungere.

Introduktionsmateriale til livet i Danmark

I samarbejde med DRC Dansk Flygtningehjælp udarbejder Als Research et digitalt informationsmateriale med basal viden og samfundsintroduktion for nyankomne flygtninge på kinyarwanda. Informationsmaterialet vil blive tilgængelig online og vil formidler danske traditioner, kulturelle kendetegn, demokratiske værdier, rettigheder, opholdsregler, samfundsdeltagelse mv. i 7 film med overskrifterne: Opholdsgrundlag, Familieliv, Børn, Pasning og skolegang, Uddannelse for unge og voksne, Arbejde i Danmark, Fritid og foreningsliv samt Sundhedsvæsenet. Det er viden, der er essentiel for at forstå det samfund, man som nytilkommen flygtninge er blevet en del af, og give redskaber til at handle i den kontekst, man nu er landet i. Platformen giver mulighed for på flygtningenes modersmål – og på dansk – at se film om hverdagslivet og samfundet i Danmark sammen med frivillige, naboer eller støttepersoner fra kommunen.

Projektet gennemføres med støtte fra Udlændingestyrelsen, Augustinus Fonden og Meta.

Temaer:
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2023
Samarbejdspartnere: DRC Dansk Flygtningehjælp

VELKOMMEN TIL DANMARK – Kinyarwanda