Integration og etniske minoriteter

Hos Als Research er en af vores kernekompetencer at udarbejde undersøgelser, evalueringer og dokumentationspraksis inden for integrations- og minoritetsområdet.

Vi har siden 2005 udgivet en lang række publikationer og undersøgelser, som fokuserer på integration og levevilkår for etniske minoriteter i Danmark, og vi har generet ny viden og forskning om alt fra diskrimination, ligebehandling og mangfoldighed på arbejdsmarkedet til minoritetsmyter, inddragelse af etniske minoritetsborgere og frivilligindsatser for nytilkomne flygtninge.

På integrationsområdet arbejder vi bl.a. med to af Dansk Flygtningehjælps integrationsfremmende indsatser, Venner Viser Vej og Livet Går Videre, som begge arbejder målrettet for at give personer med flygtningebaggrund et trygt og stabilt netværk, som kan støtte i forbindelse med at lære dansk, finde beskæftigelse og tage aktiv del i lokalsamfundet.

I Als Research har vi et stærkt netværk af samarbejdspartnere inden for integrations- og minoritetsområdet, og vi har bl.a. haft glæden af at samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Beskæftigelsesministeriets Ligestillingsafdeling, Ankestyrelsen, Dansk Flygtningehjælp, Diversity Works, Foreningen Lige Adgang, RED+, Sabaah og LGBT Asylum.

Integration og etniske minoriteter