Evalueringer

Livet Går Videre

Livet Går Videre er DRC Dansk Flygtningehjælps netværksprojekt, hvor sårbare flygtninge i behandling for traumer og PTSD matches med en ressourcestærk frivillig netværksperson / netværksfamilie, der kan støtte borgeren i kontakt med omverdenen og fungere som efterværn til behandlingen. Målet for den enkelte flygtning/familie er, at hverdagslivet bliver mere tåleligt og udadvendt.

Als Research har i 2022 og 2023 stået for at evaluere  projektet.

Evalueringen af indsatsen tager afsæt i kvalitative såvel som kvantitative data, herunder bl.a. interviews med frivillige, flygtninge og repræsentanter for behandlingsstederne, samt progressionsmålinger i matchparrene ved hjælp af Forandringsstjernen. Evalueringen skal bl.a. kaste lys over, hvordan indsatsen virker, for hvem og under hvilke omstændigheder.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2022 - 2023
Opdragsgiver: DRC Dansk Flygtningehjælp


Evalueringsrapport Light-publikation
Livet Går Videre