Evalueringer

RØDE KORS’ SPROGUNIVERS

Sproguniverset er Røde Kors’ tilbud om sprogtræning til flygtninge og indvandrere. Sprogtræningen kan foregå i de fysiske caféer rundt omkring i landet, hvor frivillige tilbyder sprogtræning i et socialt og positivt fællesskab. Den kan også foregå på Sprogland, hvor samtalen foregår online via video, så det er muligt at sidde hvor som helst og tale, når det passer deltageren og den frivillige.

I 2023-2024 evaluerer Als Research Sproguniverset for Røde Kors. Evalueringen skal belyse målgruppens udbytte af sprogtræningen og vil have et særligt fokus på, hvordan Røde Kors’ nyudviklede samtalespil anvendes og med hvilken effekt, samt hvordan de kompetenceudviklende tilbud til frivillige styrker deres muligheder for at gennemføres kvalificeret sprogundervisning for flygtninge og indvandrere. Evalueringen baseres på et omfattende kvalitativt datagrundlag med interviews med frivillige sprogtrænere i cafeerne og online, interviews med deltagere, der modtager undervisningen samt deltagerobservationer.

Temaer:
Uddannelse og skole
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2023-2024
Opdragsgiver: Røde Kors


RØDE KORS’ SPROGUNIVERS