Kampagner & kommunikation

Livet i Danmark – Ukrainian in Denmark

– et online oplysnings- og introduktionsmateriale til nyankomne ukrainske flygtninge

I slutningen af maj 2022 lancerede Als Research, sammen med DRC Dansk Flygtningehjælp, en ny portal Livet i Danmark med et omfattende digitalt informationsmateriale målrettet nyankomne ukrainske flygtninge: https://ukrainian-in-denmark.dk.  Portalen består af syv korte film á 6-7 minutters varighed med oplysning om opholdsrettigheder, sundhedsvæsenet, familieliv, fritids- og foreningsliv, job og uddannelse samt børn, pasning og skole. Alle film ledsages af uddybende skriftligt materiale, og alt er oversat til ukrainsk og russisk. Formålet med portalen har været at give de nyankomne ukrainere den viden og de redskaber, de har brug for, så de kan navigere og handle i deres nye virkelighed, herunder. Det gælder både viden om love og regler i Danmark, men også om værdier og kulturelt betingede handlemønstre i den danske befolkning.

Projektet er gennemført med støtte fra TrygFonden.

Temaer:
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2022
Opdragsgiver: TrygFonden
Samarbejdspartnere: DRC Dansk Flygtningehjælp

Livet i Danmark – Ukrainian in Denmark