Evalueringer

SejlSikkert

SejlSikkert er et projekt, der har som sit overordnede formål at nedbringe antallet af fatale drukneulykker og alvorlige hændelser i forbindelse med fritidssejlads blandt primært fiskere og fritidssejlere. Projektets sekundære formål er at skabe en øget sikkerhedskultur på steder, hvor målgruppen færdes, såsom på havne og i klubber.

SejlSikkert omfatter målrettet kampagnearbejde, et ambassadørkorps, som udbreder SejlSikkert-budskaberne i de danske havne samt udviklingen af målgruppespecifikke materialer, der fremmer sikkerhed til søs.

Projektet ledes af Søsportens Sikkerhedsråd i samarbejde med TrygFonden.

Als Research har siden 2015 stået for at evaluere projektet, herunder ved blandt andet at se på, hvordan kampagnen påvirker den konkrete sikkerhedsadfærd på havnene (bl.a. ved årligt at observere udviklingen i brugen af redningsveste), og hvordan de forskellige delelementer, der udgør kampagnen, synes at have en indflydelse på målgruppens holdninger.

Temaer:
Natur og friluftsliv

Projektperiode: 2015 - 2023
Opdragsgiver: Søsportens Sikkerhedsråd, TrygFonden


SejlSikkert