Evalueringer

Miljøformidlere i Haraldsgadekvarteret

Projektet “Miljøformidlere i partnerskaber i Haraldsgadekvarteret (Miljøformidlerprojektet)” havde til sigte at formidle viden om miljø til beboerne i boligafdelinger i Haraldsgadekvarteret på ydre Nørrebro i København. I den forbindelse ønskede man at styrke og bidrage til et velfungerende byområde med beboere med stærke bo-kompetencer i forhold til bl.a. miljø, indeklima og beboerdemokrati. Als Research ApS evaluerede projektet, der blev udført af Center for Miljø ved Københavns Kommunes Miljø- og Teknikforvaltning i samarbejde med Fellov Consult ApS.

Projektet ansatte to kvinder med anden etnisk baggrund som miljøformidlere, der indgik i et samarbejde med de pågældende boligafdelingers ejendomsfunktionærer/driftspersonale. Evalueringen bestod af en førmåling i form af registerdata, en spørgeskemaundersøgelse og en kvalitativ interviewundersøgelse samt en tilsvarende slutevaluering med analyse og opsamling af effekter og forandringer som følge af projektet.

Temaer:
Integration og etniske minoriteter
Natur og friluftsliv

Projektperiode: 2008 - 2009
Opdragsgiver: Københavns Kommune


Miljøformidlere i Haraldsgadekvarteret