Evalueringer

På sporet af Danmark

Projektet SPOR i landskabet, der har til huse i Landbrug & Fødevarer, yder støtte og rådgivning til lokale foreninger og sammenslutninger af frivillige, som vil etablere stier og give offentlig adgang til privatejet jord. Hensigten med projektet er at give befolkningen bedre adgang til landskabet og naturen i deres lokalområde.

For at etablere stier på privatejet jord er det nødvendigt at have de lokale lodsejere med på projektet. Lodsejerne skal give tilladelse til, at man må færdes på strækninger af deres jorde, hvor der eller ikke er offentlig adgang.

SPOR-sekretariatet fungerer som et videnscenter, hvorfra der rådgives om, hvordan de frivillige kan komme fra idé til færdigt projekt, og SPOR uddeler udstyr (pæle, pile, infostandere osv.) til etablering af stien.

Als Research evaluerer SPORs projekt ”På sporet af Danmark” frem til udgangen af 2024. Evalueringen består af både en kvalitativ og en kvantitativ del, der tilsammen skal give ”best practice”-viden om succesfulde stiprojekter. Der gennemføres bl.a. en række kvalitative interview med frivillige og lodsejere samt en spørgeskemaundersøgelse blandt de frivillige.

Temaer:
Natur og friluftsliv

Projektperiode: 2023-2024
Opdragsgiver: SPOR i landskabet


På sporet af Danmark