Evalueringer

FAKTI

FAKTI – Foreningen for flygtninge og indvandrerkvinder tilbyder bl.a. danskundervisning, yoga, vejledning om sociale forhold, sundhed og sygdom samt socialt samvær til en meget udsat gruppe af flygtninge og indvandrerkvinder. Formålet med evalueringen var dels at beskrive FAKTIs aktiviteter og metoder, dels at undersøge den oplevede effekt af FAKTIs aktiviteter.

FAKTIs brugergruppe udgøres af kvinder, der har svære problemkomplekser som følge af traumer, flugt og eksil, og flere af dem er diagnosticeret med PTSD. I 2014 blev der etableret en terapihave i tilknytning til huset, som senere fungerede som en integreret del af husets tilbud til kvinderne. Evalueringen havde specifikt fokus på terapihaven og belyste, om terapihaven oplevedes som virkningsfuld og i givet fald, hvordan, hvorfor og under hvilke betingelser.

Evalueringen tog udgangspunkt i interviews med FAKTIs brugere, personalegruppen og eksterne samarbejdspartnere samt deltagerobservationer ved FAKTIs aktiviteter og i terapihaven.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Integration og etniske minoriteter
Natur og friluftsliv

Projektperiode: 2009
Opdragsgiver: FAKTI - Foreningen af Kvinder til Fremme af Integration


FAKTI