Evalueringer

SejlSikkert

SejlSikkert er et projekt, der har som sit overordnede formål at nedbringe antallet af fatale drukneulykker og alvorlige hændelser i forbindelse med fritidssejlads blandt primært fiskere og fritidssejlere. Projektets sekundære formål er at skabe en øget sikkerhedskultur på steder, hvor målgruppen færdes, såsom på havne og i klubber.

SejlSikkert omfatter målrettet kampagnearbejde, et ambassadørkorps, som udbreder SejlSikkert-budskaberne i de danske havne samt udviklingen af målgruppespecifikke materialer, der fremmer sikkerhed til søs.

Projektet ledes af Søsportens Sikkerhedsråd under Søfartsstyrelsen.

Als Research har siden 2015 stået for at evaluere projektet, herunder ved blandt andet at se på, hvordan kampagnen påvirker den konkrete sikkerhedsadfærd på havnene (bl.a. ved årligt at observere udviklingen i brugen af redningsveste), og hvordan de forskellige delelementer, der udgør kampagnen, synes at have en indflydelse på målgruppens holdninger.

I perioden 2024-2028 gennemføres dels observationsstudier af brugen af redningsveste (2024, 2026 og 2028) samt landsdækkende holdningsundersøgelser om sikkerhed til søs (2025 og 2027).

Temaer:
Natur og friluftsliv

Projektperiode: 2015 - 2028
Opdragsgiver: Søsportens Sikkerhedsråd, Søfartsstyrelsen


Rapport 2015 Rapport 2016 Rapport 2017 Rapport 2018 Rapport 2019 Rapport 2020 Rapport 2023
SejlSikkert