Kampagner & kommunikation

Ret til ligestilling

I konsortium med Dansk Flygtningehjælp udarbejdede Als Research undervisningsforløbet “Ret til ligestilling” målrettet flygtninge og indvandrere med etnisk minoritetsbaggrund. Undervisningsforløbet implementeres bl.a. på sprogskoler rundt i landet.

Undervisningsforløbet skulle bidrage til at give viden og skabe debat om køn, kønsroller, ligestilling og negativ social kontrol med henblik på at bryde nogle af de barrierer, som kan stå i vejen for den enkeltes frie udfoldelse og deltagelse i samfundet. Herunder oplyse om rettigheder vedrørende egen økonomi, skilsmisse, vold, seksualitet mv. Undervisningen gennemførtes af et korps af undervisere og rollemodeller fra sprogskoler, foreninger, boligsociale projekter mv.

Læs mere på kampagnens hjemmeside: ret-til-ligestilling.dk

Temaer:
Uddannelse og skole
Beskæftigelse og økonomi
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter
Social kontrol og æresrelaterede konflikter

Projektperiode: 2017 - 2020
Opdragsgiver: Ligestillingsafdelingen
Samarbejdspartnere: DRC Dansk Flygtningehjælp

Se video 1 - Basiskursus Se video 2 - Basiskursus Se video 3 - Basiskursus Se video 4 - Basiskursus Se video 5 - Basiskursus
Kursushæfte Underviserguide
Ret til ligestilling