Beskæftigelse og økonomi

I Als Research har vi haft mange opgaver relateret til beskæftigelse og økonomi, og vi har arbejdet med området ud fra både socialøkonomiske og fagprofessionelle perspektiver og tilgange.

Vi har f.eks. både evalueret en teaterforestilling, der satte fokus på de samfundsmæssige konsekvenser ved en opvækst præget af økonomisk mistrivsel, og kortlagt et kvalitetsudviklende tiltag blandt frivillige danske økonomi- og gældsrådgivninger. Vi er også del af et konsortium, der gennem workshops og åbne læringsforløb tilstræber at implementere en række konkrete mangfoldighedstiltag, som skal styrke rekruttering af minoritetsetniske københavnere i hovedstadens virksomheder. Vores kontaktflade med beskæftigelses- og økonomiområdet strækker sig altså over alt fra kultur- og historieformidling til fagprofessionelle kompetenceløft og mangfoldighedsfremmende kampagnearbejde.

Vi har derudover stor erfaring med at kortlægge barrierer for beskæftigelse for specifikke målgrupper i samfundet og har i den forbindelse både undersøgt, hvilke barrierer minoritetsetniske danskere – og særligt kvinder – oplever for at indtræde på arbejdsmarkedet, samt hvordan man i højere grad kan styrke borgerinddragelse af etniske minoritetsborgere.

Vores arbejde på området er gennem tiden udarbejdet i samarbejde med et stærkt hold af aktører, som bl.a. inkluderer Københavns Kommune, Den Nationale Vidensfunktion for Vederlagsfri og Frivillig Økonomi- og Gældsrådgivning, Forbrugerrådet Tænk, TrygFonden, Mind Your Own Business og Foreningen Lige Adgang.

 

Beskæftigelse og økonomi