Evalueringer
Undersøgelser & kortlægninger

Fra Udsat til Uundværlig

Projekt Q-Værk tilbyder rådgivning, psykoedukation og netværk, der sikrer, at voldudsatte kvinder – uanset hvornår volden har fundet sted – får støtte og rådgivning til et liv uden vold.

I samarbejde med Als Research skal Projekt Q-Værk i perioden fra januar 2024 – oktober 2026 gennemføre metodeudviklingsprojektet “Fra Udsat til Uundværlig – voldsudsatte viser nye veje”, som har til formål at udvikle og afprøve peer-fællesskaber for og med voldsudsatte kvinder i Danmark.

Metoden forsøges udviklet for at undersøge voldsudsatte kvinders egen rolle og effekt af at facilitere netværkene, som dermed samtidig udforsker muligheden for at definere en bæredygtig model til at skabe fællesskaber for målgruppen. Derudover vil projektet bidrage til at imødekomme den aktuelt uindfriede efterspørgsel efter fællesskaber, der kan motivere og støtte kvinderne til at opnå det liv, de ønsker for sig selv og deres eventuelle børn.

Als Research bidrager til projektet gennem et indledende desk study af eksisterende viden om peer-fællesskaber, deltagelse i udvikling af projektets forandringsteori og metodehåndbog, samt med løbende sparring og implementering af værktøjer til at evaluere projektets virkninger og effekt.

Projektet gennemføres med støtte fra A.P. Møller Fonden.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Ligestilling, køn og seksualitet
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2024-2026
Samarbejdspartnere: Projekt Q-Værk og A. P. Møller Fonden

Fra Udsat til Uundværlig