Kampagner & kommunikation

Klub Kickstart

Fra 2018 til 2020 arbejdede Als Research tæt sammen med Dansk Flygtningehjælp om udvikling og afprøvning af en ny indsats til at forbedre unge flygtninges faglige niveau i dansk og matematik.

Under navnet Klub Kickstart tog indsatsen afsæt i de positive erfaringer fra det britiske initiativ The Letterbox Club og fra den danske version Klub Penalhus, som sigter mod at forbedre det faglige niveau i læsning og matematik hos udsatte og anbragte børn. I Klub Kickstart blev metoden tilpasset  for at tilgodese flygtningebørns særlige behov og udfordringer og afprøvet blandt 445 flygtningebørn i alderen 6-16 år. Deltagerbørnene kom dels fra landets modtageklasser, dels fra Dansk Flygtningehjælps Leg- og Læringsklubber.

I løbet af 2019 blev der sendt farvestrålende og inspirerende pakker med spændende bøger, sjove matematikopgaver, skrive- og regneredskaber mv. hjem til de deltagende børn med henblik på at styrke deres dansk og matematikkundskaber. Børnene modtog én pakke om måneden i en periode på et halvt år.

Projektet blev støttet af Egmont Fonden som led i fondens almennyttige strategi 2017-2021, som støttede indsatser, der styrkede udsatte børn og unges læring og livsduelighed.

Sascha Jespersen stod bag projektets visuelle identitet og design, mens forlagene Alinea og Carlsen donerede bøger pro bono og til nedsat pris til pakkerne. Jacob Riising og Nadia Nadim fungerede som rollemodeller i kampagnen.

Se eksempler på materialer fra Klub Kickstart her.

Chefkonsulent Bjarke Følner har skrevet en artikel om erfaringerne fra Klub Kickstart, som kan læses her.

Temaer:
Børn og unge
Uddannelse og skole
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2018 - 2021
Opdragsgiver: Egmont Fonden
Samarbejdspartnere: DRC Dansk Flygtningehjælp, Sascha Jespersen, forlagene Alinea og Carlsen samt Jacob Riising og Nadia Nadim

Video
Klub Kickstart