Undersøgelser & kortlægninger

Uddannelses- og partnervalg blandt yngre indvandrere

Hvordan oplever og forklarer yngre flygtninge, indvandrere og efterkommere deres valg af uddannelse og partner? Hvilke præferencer, motiver og hensyn har særligt betydning for deres valg – og oplever de en sammenhæng mellem valg af uddannelse og partner?

På vegne af Rockwool Fondens Forskningsenhed har Als Research i perioden maj 2019 til november 2020 gennemført en omfattende interviewundersøgelse, som har haft til formål at kaste lys over spørgsmål som disse. Interviewundersøgelsen udgør samtidig et kvalitativt supplement til den registerundersøgelse af udviklingen i ægteskabs-, beskæftigelses- og uddannelsesmønsteret hos yngre indvandrere og efterkommere de seneste 25 år, som Rockwool Fondens Forskningsenhed har gennemført sideløbende.

Temaer:
Børn og unge
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2019 - 2021
Opdragsgiver: Rockwool Fondens Forskningsenhed


Rapport
Uddannelses- og partnervalg blandt yngre indvandrere