Undersøgelser & kortlægninger

Alvorlige hændelser til søs

I foråret 2021 foretog vi i Als Research en undersøgelse af alvorlige hændelser til søs på vegne af TrygFonden.

Undersøgelsen afdækkede, hvilke faktorer og omstændigheder, der har gjort sig gældende i tilfælde, hvor en person har oplevet en alvorlig hændelse til søs, men er blevet reddet eller har reddet sig selv. Der blev blandt andet indsamlet viden om typen af fartøj, vejret på hændelsestidspunktet, de primære årsager til, at hændelsen udviklede sig alvorligt, samt hvordan personerne klarede sig ud af situationen – viden der er vigtig i tilrettelæggelsen af forebyggende indsatser.

Undersøgelsen baserede sig på data fra en elektronisk survey blandt fiskere og sejlere, som blev udsendt i samarbejde med Søsportens Sikkerhedsråd.

Temaer:
Natur og friluftsliv

Projektperiode: 2021
Opdragsgiver: TrygFonden


Rapport
Alvorlige hændelser til søs