Undersøgelser & kortlægninger

Diskrimination på grund af etnicitet og handicap

Fra 2014  til 2015 gennemførte Als Research en kortlægning med det formål at afdække, i hvilket omfang der i perioden 2009–2014 blev anlagt og afgjort sager ved danske nævn og domstole om diskrimination på grund af race, hudfarve, religion eller tro, national eller etnisk oprindelse, handicap samt multipel diskrimination, dvs. hvor de ovennævnte diskriminationsgrunde optræder sammen med andre diskriminationsgrunde.

Kortlægningen blev foretaget på vegne af Ankestyrelsen og i samarbejde med MHT Consult.

Temaer:
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2014 - 2015
Opdragsgiver: Ankestyrelsen
Samarbejdspartnere: MHT Consult

Rapport
Diskrimination på grund af etnicitet og handicap