Undervisning & rådgivning

IDAHO Forum 2016

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling bad Als Research om hjælp til at afholde den europæiske konference IDAHO Forum (International Day Against Homophobia, Transpobia and Biphobia) i forbindelse med Danmarks værtsskab i 2016.

Konferencen havde til formål at fremme rettigheder og ligestilling for LGBTI-personer og at styrke det europæiske samarbejde på området. Overskriften for IDAHO Forum i København var ”Building Bridges and Alliances”, og på konferencen blev der sat fokus på to temaer, hhv. social accept og arbejdsmarkedsinklusion af LGBTI-personer i Europa.

Als Research hjalp ministeriet med at planlægge indholdet af konferencen og med alle de praktiske forhold omkring selve gennemførelsen af konferencen. Herunder stod vi – i samarbejde med grafisk designer Christine Bohn-Willeberg – for at udvikle og layoute alle konferencens materialer.

Som et led i konferencen udarbejdede vi blandt andet et baggrundsnotat, som opsummerede den seneste forskning og viden om social accept og arbejdspladsinklusion af LGBTI-personer i Europa.

Ligeledes udarbejdede vi i forbindelse med konferencen et executive summary af vores undersøgelse “Nydanske LGBT-personers levevilkår” fra 2015, som der var stor international interesse for at læse på engelsk.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Ligestilling, køn og seksualitet

Projektperiode: 2016
Opdragsgiver: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Samarbejdspartnere: Christine Bohn-Willeberg

Background Brief Executive Summary
IDAHO Forum 2016