Evalueringer

BROKE – en forestilling om økonomisk mistrivsel

I 2022 gennemfører Als Research en evaluering af C:NTACTs forestilling, BROKE, som omhandler økonomisk mistrivsel blandt unge.

Forestillingen er en del af et større projekt, hvor C:NTACT med støtte fra Egmont Fonden ønsker at styrke udsatte børn og unges stemme i den offentlige debat. Projektet har derudover fokus på at øge børn og unges forståelse for de sociale konsekvenser af en barndom præget af økonomisk mistrivsel og trange kår.

Als Researchs evalueringsindsats bygger på både interview-, observations- og spørgeskemaundersøgelser og undersøger forestillingens virkninger og resultater blandt både medvirkende og publikum.

Temaer:
Børn og unge
Sundhed og trivsel
Beskæftigelse og økonomi

Projektperiode: 2022
Opdragsgiver: C:NTACT, Egmont Fonden


Evalueringsrapport
BROKE – en forestilling om økonomisk mistrivsel