Evalueringer

Mind Your Own Business Grønland

Mind Your Own Business (MYOB) etablerer i perioden 2019-2023 deres program målrettet unge drenge i alderen 13-21 år i de to største byer i Grønland, Nuuk og Sisimiut.

MYOB Grønland programmet består overordnet set af etablering af mikrovirksomheder, hvor unge drenge sammen med grønlandsk erhvervsliv, kommunale aktører og MYOB støttes i at udvikle deres egen mikrovirksomhed omkring et specifikt produkt. Hertil etablerer MYOB Alumni-netværk for de drenge, der kommer igennem det etårige mikrovirksomhedsforløb.

Als Research har fået til opgave at foretage en evaluering af Mind Your Own Business program i Grønland. Evalueringen indeholder både en proces- og en effektevalueringsdel.

Der er således tale om en både kvalitativ og kvantitativ undersøgelse, der på kort sigt har til formål at assistere MYOB i etableringen af deres program i Grønland, og på lang sigt har til formål at bibringe en komplet evaluering af hele forløbet.

Temaer:
Børn og unge
Beskæftigelse og økonomi
Integration og etniske minoriteter
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2019 - 2023
Opdragsgiver: Mind Your Own Business


Mind Your Own Business Grønland