Kampagner & kommunikation

Ret til ligestilling = ret til at arbejde

Kursustilbuddet Ret til Ligestilling = Ret til at arbejde sætter fokus på negativ social kontrol som barriere for beskæftigelse.

Als Research har sammen med DRC Dansk Flygtningehjælp udviklet et nyt undervisningstilbud målrettet minoritetsetniske kvinder og mænd i Københavns Kommune. Kurset har fokus på negativ social kontrol som barriere for beskæftigelse og er udviklet i to versioner; én version til afholdelse i regi af jobcentre, og én version til afholdelse i udsatte boligområder.

Til undervisningen er der optaget en række filmklip, der med positive forbilleder som medvirkende lægger op til diskussion.

Kurserne blev i 2020 og 2021 udbudt til det boligsociale område/helhedsplaner.

Temaer:
Beskæftigelse og økonomi
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter
Social kontrol og æresrelaterede konflikter

Projektperiode: 2020 - 2021
Opdragsgiver: Københavns Kommune
Samarbejdspartnere: DRC Dansk Flygtningehjælp

Se video 1 Se video 2 Se video 3 Se video 4
Kursushæfte
Ret til ligestilling = ret til at arbejde