Undersøgelser & kortlægninger

Social kontrol som barriere for etniske minoritetskvinders beskæftigelse

I 2019 og 2020 gennemførte vi en undersøgelse, der belyser social kontrol som barriere for etniske minoritetskvinders beskæftigelse i Københavns Kommune. Undersøgelsen blev gennemført på vegne af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Undersøgelsen var baseret på en survey, som blev besvaret af 388 jobcentermedarbejdere samt på 18 dybdegående kvalitative interview med etniske minoritetskvinder og 40 interview med relevante aktører ”rundt om” kvinderne, herunder jobcentermedarbejdere, virksomheder, boligsociale medarbejdere, Anden Aktører, fagpersoner, forskere/eksperter og socialøkonomiske virksomheder m.fl.

Undersøgelsen viste bl.a. at hver tredje jobcentermedarbejder inden for det seneste år har mødt ledige etniske minoritetskvinder, som direkte har givet udtryk for, at de oplever pres fra deres familie eller omgangskreds i forhold til ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Flertallet af jobcentermedarbejderne har oplevet sager, hvor de på anden vis har fornemmet, at kvinden er udsat for pres og/eller sager, hvor ægtefællen eller andre familiemedlemmer har presset på for at komme med ind til samtaler eller på anden vis har forsøgt at blande sig i kvindens forløb på jobcentret.

Læs hele rapporten nedenfor.

Temaer:
Beskæftigelse og økonomi
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter
Social kontrol og æresrelaterede konflikter

Projektperiode: 2019 - 2020
Opdragsgiver: Københavns Kommune


Rapport
Social kontrol som barriere for etniske minoritetskvinders beskæftigelse