Evalueringer

Verdens bedste BørneTelefon

Fra 2015 til 2018 foretog vi i Als Research en effekt- og procesevaluering af Børns Vilkårs og TrygFondens program Verdens bedste BørneTelefon.

Verdens bedste BørneTelefon var et program med 7 forskellige delprojekter, som hver især skulle evalueres, ligesom det samlede program skulle evalueres i sin helhed. Programmet indeholdte bl.a. en BørneTelefonBus, der skulle besøge skoler og kommuner over hele landet, det nye website “Børn hjælper børn”, en relancering af BørneTelefonens Skoletjeneste, etablering af lettere adgang til BørneTelefonen, tre landsdækkende informations- og holdningskampagner, et koncept for nye tematiserede årsrapporter, samt en udbredelse af Børnerådgiveruddannelsen til flere fagpersoner.

Som evaluator foretog vi dels en effektevaluering, som belyste programmets målopfyldelse, og dels en sideløbende procesevaluering, som gav viden til den løbende udvikling af programmets indsatser og viden til strategisk brug.

Temaer:
Børn og unge
Sundhed og trivsel

Projektperiode: 2015 - 2018
Opdragsgiver: Børns Vilkår, TrygFonden


Verdens bedste BørneTelefon