Evalueringer

Fra udenforskab til indenforskab

Børns Vilkårs partnerskab med TrygFonden sætter fokus på positive børnefællesskaber med programmet “Fra udenforskab til indenforskab”, der løber fra 2019-2023. Programmet består af 4 indsatsområder, herunder a) kapacitetsudvidelse og kvalitetsudvikling af BørneTelefonen, b) opsøgende aktiviteter, c) tematiserede indsatser og d) vidensgenerering.

Als Research er tilknyttet programmet som ekstern evaluator med ansvar for at gennemføre en kombineret proces- og virkningsevaluering som omfatter alle programmets fire indsatsområder. Formålet med evalueringen er dels at give løbende viden om og feedback til udviklingen af partnerskabets aktiviteter samt dels at belyse målopfyldelsen i partnerskabet.

Evalueringen er baseret på en bred vifte af forskellige datakilder, herunder data fra Børns Vilkår, interview, deltagerobservationer, surveys og desk study af relevante materialer.

Temaer:
Børn og unge
Sundhed og trivsel

Projektperiode: 2019 - 2023
Opdragsgiver: Børns Vilkår, TrygFonden


Fra udenforskab til indenforskab