Evalueringer

Slet Det

Red Barnets SletDet rådgivning hjælper børn og unge under 18 år samt forældre, pårørende og fagpersoner med at håndtere digitale krænkelser og ubehagelige oplevelser på nettet. Rådgivningstjenesten støttes af Offerfonden, og er en fortsættelse og udvidelse af Red Barnets eksisterende arbejde med at rådgive børn og unge, som har oplevet en digital sexkrænkelse eller andre krænkelser online.

Als Research gennemførte i 2019 0g 2020 en effekt- og procesevaluering af SletDet. Effekt- og procesevalueringen havde til formål at give viden og sparring til løbende udvikling af indsatsen samt belyse projektets målopfyldelse.

Temaer:
Børn og unge
Ligestilling, køn og seksualitet

Projektperiode: 2019 - 2020
Opdragsgiver: Red Barnet


Slet Det