Kampagner & kommunikation

COVID-19 hotline for borgere med etnisk minoritetsbaggrund

I 2020 og igen i 2021-2022 oprettede og drev vi sammen med DRC Dansk Flygtningehjælp en hotline, hvor etniske minoritetsborgere med begrænsede danskkundskaber kunne få rådgivning om Coronavirus / COVID-19 på deres eget sprog. Hotlinen var støttet af Novo Nordisk Fonden og Sundhedsstyrelsen.

Målet med hotlinen var at sikre, at flygtninge og indvandrere med begrænsede danskkundskaber fik adgang til myndighedernes anbefalinger og retningslinjer på deres modersmål. Hotlinens telefonlinjer var åbne to timer dagligt alle ugens dage i tidsrummet kl.17-19. Indsatsen omfattede også en hjemmeside (coronadenmark.dk) – hvorfra man kunne stille spørgsmål via en chatfunktion. Råd og vejledning blev givet på følgende sprog: Arabisk, somalisk, tigrinya, tyrkisk, urdu, farsi, bosnisk/serbokroatisk, engelsk, fransk, spansk, tamil, thai, swahili, burmesisk/chin, congolesisk, kurmanji, farsi, polsk, rumænsk, ungarsk, albansk, litauisk, russisk, sorani, badini og pashtu.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2020 - 2022
Opdragsgiver: Novo Nordisk Fonden, Sundhedsstyrelsen
Samarbejdspartnere: DRC Dansk Flygtningehjælp, Sundhedsstyrelsen

COVID-19 hotline for borgere med etnisk minoritetsbaggrund