Evalueringer

Fra udenforskab til indenforskab

Børns Vilkårs partnerskab med TrygFonden satte i perioden 2019-2023  fokus på positive børnefællesskaber med programmet “Fra udenforskab til indenforskab – deltagelse i positive børnefællesskaber”. Programmet bestod af 4 indsatsområder, herunder a) kapacitetsudvidelse og kvalitetsudvikling af BørneTelefonen, b) opsøgende aktiviteter, c) tematiserede indsatser og d) vidensgenerering.

Als Research var tilknyttet programmet som ekstern evaluator med ansvar for at gennemføre en kombineret proces- og virkningsevaluering som omfattede alle programmets fire indsatsområder. Formålet med evalueringen var dels at give løbende viden om og feedback til udviklingen af partnerskabets aktiviteter samt dels at belyse målopfyldelsen i partnerskabet.

Evalueringen var baseret på en bred vifte af forskellige datakilder, herunder data fra Børns Vilkår, interview, deltagerobservationer, surveys og desk study af relevante materialer. Den endelige evalueringsrapport kan downloades og læses nedenfor.

Temaer:
Børn og unge
Sundhed og trivsel

Projektperiode: 2019 - 2023
Opdragsgiver: Børns Vilkår, TrygFonden


Rapport
Fra udenforskab til indenforskab