Undersøgelser & kortlægninger

“Omvendelsesterapi” målrettet LGBT+personer

På vegne af Ligestillingsafdelingen i Beskæftigelsesministeriet har Als Research gennemført en kortlægning af eksisterende viden om såkaldt ”omvendelsesterapi” i Danmark.

Undersøgelsen er dels baseret på supplerende analyser af data fra de eksisterende undersøgelser Udfordringer og stigma ved at have en LGBTI-identitet i Danmark (2020) og Nydanske LGBT-personers levevilkår (2015), samt på et eksplorativt litteraturstudie og en række dybdegående kvalitative interview.

Endelig fremlægger undersøgelsen også en række af de forskellige begrebsforståelser og definitioner, som kommer til udtryk i den konsulterede forskningslitteratur og lovgivning.

 

Temaer:
Sundhed og trivsel
Ligestilling, køn og seksualitet
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2020 - 2021
Opdragsgiver: Ligestillingsafdelingen


Rapport
“Omvendelsesterapi” målrettet LGBT+personer