Undersøgelser & kortlægninger

Nydanske LGBT-personers levevilkår

Fra november 2014 til august 2015 gennemførte vi en undersøgelse af nydanske LGBT-personers levevilkår på vegne af det daværende Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Undersøgelsen sigtede mod at tilvejebringe større viden om LGBT-personers levevilkår i etniske minoritetsmiljøer i Danmark og mod at afdække de udfordringer, der prægede livet for nydanske LGBT-personer, samt omfanget af sådanne udfordringer.

I forbindelse med undersøgelsen blev der foretaget en survey samt et stort antal kvalitative interview for at afdække holdninger til homo-, biseksualitet og transkønnethed i minoritetsetniske miljøer, samt nydanske LGBT-personers faktiske oplevelser af familie- og nærmiljøets reaktioner på deres kønsmæssige og seksuelle orientering.

 

Temaer:
Sundhed og trivsel
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter
Social kontrol og æresrelaterede konflikter

Projektperiode: 2014- 2015
Opdragsgiver: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold


Rapport
Nydanske LGBT-personers levevilkår