Kampagner & kommunikation

Tell your story and make a change

På vegne af Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet gennemførte Als Research og Art Director Sascha Jespersen kampagnen “Tell your story and make a change”. Kampagnen blev gennemført i perioden 2017- 2018 og bidrog til at sikre, at alle aktører, der var i kontakt med potentielle ofre og ofre for menneskehandel havde viden om rettigheder, pligter og muligheder i forbindelse med at vidne mod bagmænd. Udover, at NGO’er og andre relevante aktører skulle være klædt på til opgaven via informationsmateriale, blev der udarbejdet lettilgængelige og relevante oplysningsmaterialer, som potentielle ofre og ofre for menneskehandel kunne få til egen orientering.

Konkret indeholdte kampagnen en vifte af forskellige formidlingsprodukter, herunder filmklip på en række forskellige sprog, opsøgende aktiviteter, en light-publikation på forskellige sprog målrettet ofre, et informationskatalog målrettet fagpersonale, en mobil hjemmeside og plakater mv. Kampagnen var samtidig baseret på en løsningsmodel, som sikrede løbende inddragelse af input og feedback fra Center mod Menneskehandel og relevante NGO’er på området.

Se videoklip fra kampagnen nedenfor.

Flere eksempler på kampagnens materialer kan ses her.

Temaer:
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2017 - 2018
Opdragsgiver: Ligestillingsafdelingen, Center mod Menneskehandel
Samarbejdspartnere: Sascha Jespersen

Se video om "Mehdi" Se video om "Joy" Se video om "Jian" Se video om "Lorena" Se video om "Pam" Se infovideo
Tell your story and make a change