Evalueringer

Verdensmålsakademiet

Verdensmålsakademiet har til formål at uddanne unge i alderen 16-30 år i de 17 Verdensmål samt i konstruktiv journalistik. Akademiet ønsker således at styrke unges engagement i at løfte Verdensmålene og gøre unge til forandringsagenter både lokalt og nationalt.

I 2019 og 2020 stod Als Research for at evaluere Verdensmålsakademiets indsats i relation til uddannelsen af 75 unge. Indsatsen bestod dels af en mini-uddannelse i Verdensmålene og i konstruktiv journalistik og dels en oplysnings- og mobiliseringsindsats om Verdensmålene for danske unge.

Evalueringen af Verdensmålsakademiet baserede sig bl.a. på spørgeskemabesvarelser fra deltagerne på akademiet, også kaldet ambassadørerne, interviews med ambassadørerne, projektledere og modtagere af ambassadørernes formidlingsaktiviteter samt observationer ved undervisningen.

Verdensmålsakademiet drives af Verdens Bedste Nyheder og Dansk Ungdoms Fællesråd og er støttet af Tuborgfondet.

Temaer:
Børn og unge
Uddannelse og skole

Projektperiode: 2019 - 2020
Opdragsgiver: Verdens Bedste Nyheder, Dansk Ungdoms Fællesråd


Evalueringsrapport
Verdensmålsakademiet