Kampagner & kommunikation
Undervisning & rådgivning

Klub Penalhus

I perioden 2015-2018 stod Als Research bag afprøvningen af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus, som havde til formål at forbedre børns faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolens 1.-7.klasse.

Klub Penalhus blev afprøvet i Danmark med udgangspunkt i erfaringerne fra det britiske initiativ “The Letterbox Club”, som har vist lovende resultater i forhold til at forbedre det faglige niveau i læsning og matematik blandt anbragte børn i Storbritannien. Derfor ønskede Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling at afprøve konceptet her i Danmark.

I forbindelse med afprøvningen af metoden sammensatte Als Research et særdeles stærkt team af underleverandører, som bestod af: Special-pædagogisk forlag, art director Sascha Jespersen, udvalgte lærerkonsulenter og rollemodellserne Hella Joof og Jacob Riising.

De tilmeldte børn fik tilsendt motiverende og skoleunderstøttende materialer i en række farvestrålende pakker, der blev udsendt hver måned i en periode på et halvt år. Samtidig kunne børnene gå på videre opdagelse på initiativets hjemmeside.

Klub Penalhus indsatsen blev evalueret i en RCT-evaluering foretaget af TrygFondens Børneforskningscenter. Evalueringen af den danske afprøvning viste, at Klub Penalhus havde en effekt på profilområdet afkodning. Effekten fandtes dog kun blandt fagligt udfordrede børn. Det gav endvidere positiv effekt på profilområdet tekstforståelse des mere motiveret barnet var for at bruge danskmaterialerne i pakkerne. Indsatsen havde ingen effekt på matematik. Derudover havde Klub Penalhus effekter på flere trivselsindikatorer. Der var en langsigtet effekt et år efter afsluttet indsats på trivselsindikatoren social trivsel samt en effekt på støtte og inspiration lige efter indsatsen. Desuden var der på SDQ-målingen langsigtede positive effekter over et halvt år efter afsluttet indsats på adfærdsmæssige symptomer, hyperaktivitet/ opmærksomhedsvanskeligheder samt på den totale score af vanskeligheder.

Temaer:
Børn og unge
Sundhed og trivsel
Uddannelse og skole

Projektperiode: 2015 - 2018
Opdragsgiver: Socialstyrelsen, Ministeriet for Børn Undervisning og Ligestilling
Samarbejdspartnere: Sascha Jespersen, Special-pædagogisk Forlag, Jacob Riising, Hella Joof, TrygFondens Børneforskningscenter

Guide
Klub Penalhus