Evalueringer

Tine Bryld Prisen

Tine Bryld Prisen er siden 2013 uddelt årligt til en person eller organisation, der har markeret sig med en særlig indsats for socialt udsatte eller marginaliserede mennesker eller grupper i Danmark.

Als Research gennemførte en evaluering af Tine Bryld Prisen for TrygFonden. Denne havde til formål at afdække den effekt, som prisen har haft for prismodtagerne. Endvidere belyste evalueringen, om prisen bidrog til at øge opmærksomheden på prismodtagerne og deres organisationer, om prisen har medvirkede til at styrke organisations forankringsmuligheder, samt om prisen bidrog til at øge opmærksomheden omkring de sociale områder, som prismodtagerne arbejdede inden for.

Temaer:
Børn og unge
Sundhed og trivsel
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2016-2017
Opdragsgiver: Trygfonden


Rapport
Tine Bryld Prisen