Undersøgelser & kortlægninger

Negativ social kontrol i grundskolen

Fra november 2017 og frem til august 2018 gennemførte Als Research i samarbejde med Epinion en undersøgelse af omfanget og karakteren af negativ social kontrol blandt elever i 6.-8.klasse i grundskolen. Undersøgelsen blev  gennemført på vegne af Undervisningsministeriet.

Undersøgelsen bestod af en survey med deltagelse af over 1.400 grundskoleelever fordelt på folkeskoler samt privat- og friskoler, samt en række dybdegående kvalitative interview med 22 elever og 17 lærere.

Undersøgelsen havde som sit overordnede formål at generere aktuel viden om omfanget og karakteren af negativ social kontrol rettet mod børn og unge i grundskolen. Mere specifikt ønskede Undervisningsministeriet med undersøgelsen at få afdækket, hvor udbredt den negative sociale kontrol er, hvordan børn og unge opfatter den sociale kontrol, hvilke grupper der særligt udsættes for social kontrol, hvilke former for social kontrol, der er tale om, og hvem der udøver den sociale kontrol.

Temaer:
Børn og unge
Sundhed og trivsel
Uddannelse og skole
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter
Social kontrol og æresrelaterede konflikter

Projektperiode: 2017 - 2018
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Undervisningsministeriet
Samarbejdspartnere: Epinion

Rapport
Negativ social kontrol i grundskolen