Undersøgelser & kortlægninger

Ligebehandling af etniske minoritetsunge

Als Research leverede i januar 2013 et notat om forskning i ligebehandling af etniske minoriteter til Eksperttænketanken for Integration i Københavns Kommune.

Notatet var baseret på et mindre litteraturstudie, som indeholdt analyse og præsentation af centrale forskningsresultater i relation til ligebehandling af etniske minoritetsunge med fokus på uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Temaer:
Børn og unge
Uddannelse og skole
Beskæftigelse og økonomi
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2012 - 2013
Opdragsgiver: Københavns Kommune, Eksperttænketanken for Integration


Ligebehandling af etniske minoritetsunge