Evalueringer

Jobguideordning på Lærdansk i Sønderborg

Lærdansk Sønderborg gennemførte i 2009-2011 et forsøg med at etablere en jobguideordning for Lærdansks kursister, med det formål at få flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet og styrke fastholdelse af job trods sproglige og kulturelle barrierer.

I Als Research stod vi for at evaluere projektet, blandt andet gennem målinger af de deltagende kursisters viden om, og erfaring med, det danske arbejdsmarked – både før og efter deltagelsen i projektet. Evalueringen baserede sig på både kvalitative og kvantitative metoder og indeholdt desuden indsamling af de best practice-erfaringer, som projektet havde til formål at generere

Temaer:
Uddannelse og skole
Beskæftigelse og økonomi
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2009 - 2011
Opdragsgiver: DRC Dansk Flygtningehjælp


Jobguideordning på Lærdansk i Sønderborg