Evalueringer

Efterskolernes erfaringer med elever med indvandrer- og flygtningebaggrund

Efterskolerne i Danmark har i de senere år oplevet et stigende antal ansøgninger fra elever med flygtninge- og indvandrerbaggrund fra ikke-vestlige lande. Udviklingen har været et resultat af et bevidst arbejde med at forbedre rekruttering og fastholdelse af målgruppen, blandt andet gennem projektet Efterskoler – en indgang til det danske samfund.

I lyset heraf har Efterskoleforeningen ønsket at få styrket viden om den faglige og personlige udvikling under efterskoleopholdet blandt elever med indvandrer- og flygtningebaggrund. På denne baggrund gennemførte vi i Als Research i 2017 og 2018 en evaluering af efterskolernes erfaringer med elever med flygtninge- og indvandrerbaggrund, herunder de elever der er under Efterskoleforeningens stipendieordning til økonomisk trængte flygtninge, indvandrere og efterkommere, samt herboende udsatte grønlandske unge.

Der var tale om en kvalitativ undersøgelse baseret på en kombination af interviewundersøgelser med tidligere og nuværende elever, lærere, forstandere og UU-vejledere, samt deltagerobservation ved udvalgte efterskoler. Desuden gennemgik evalueringen ansøgningsmateriale og inddragede data over udviklingen i tilgangen af elever, baseret på Efterskoleforeningens egne tal. Evalueringen havde blandt andet til formål at belyse hvordan efterskoleopholdet påvirkede elevernes:

  • holdninger til og opfattelse af at gå på efterskole
  • syn på uddannelsesmuligheder og motivation for at påbegynde en ungdomsuddannelse
  • syn på og erfaringer med at indgå i sociale sammenhænge med etnisk danske elever
  • syn på egne og etnisk danske unges omgangsformer, værdier og normer for samvær

Resultaterne af evalueringen kan læses i rapporten nedenfor.

Temaer:
Børn og unge
Uddannelse og skole
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2017 - 2018
Opdragsgiver: Efterskoleforeningen


Rapport
Efterskolernes erfaringer med elever med indvandrer- og flygtningebaggrund