Evalueringer

DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom

DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom er en landsdækkende forening af unge, der siden 2009 har arbejdet for og med unge flygtninge i Danmark.

Als Research udviklede fra november 2015 til januar 2018 en række selvevalueringsredskaber, som DFUNK kan anvende til fremadrettet til at kvalitetssikre og dokumentere deres aktiviteter. Selvevalueringsredskaberne blev designet og udviklet på baggrund af en indledende organisationsanalyse af DFUNK bestående bl.a. af workshops, deltagerobservation samt interviews med frivillige, deltagere og samarbejdspartnere.

Als Research gennemførte desuden en slutevaluering af de DFUNK-aktiviteter, som er støttet af Veluxfonden. Evalueringen havde sit fokus på DFUNKs lokale Ung til Ung-grupper samt sommeraktiviteterne Sommercamp, Sommerhøjskole og Naturcamp. Foruden at beskrive og dokumentere effekten af DFUNKs aktiviteter for deltagere og frivillige havde evalueringen til formål at vurdere DFUNKs metodiske tilgange. Selvevalueringsredskaberne blev testet og justeret i samarbejde med DFUNKs frivillige og projektmedarbejdere, som også er dem, der fremadrettet vil anvende redskaberne.

Temaer:
Børn og unge
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2015-2018
Opdragsgiver: Dansk Flygtningehjælp Ungdom


Rapport
DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom