Evalueringer

Venner Viser Vej II

Siden 2016 har DRC Dansk Flygtningehjælp og Dansk Røde Kors samarbejdet om Venner Viser Vej, en indsats der har til formål at tilbyde nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge en frivillig ven, der kan understøtte deres integration i det danske samfund blandt andet med et fokus på trivsel samt tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelse. Med det nye projekt, Venner Viser Vej II, udvides målgruppen til også at omfatte flygtninge og familiesammenførte, der har været i landet igennem længere tid. Projektet er finansieret af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

I perioden april 2020 til december 2022 evaluerer Als Research Venner Viser Vej II.

Der er tale om en virkningsevaluering, som både har til formål at monitorere indsatsen i forhold til opstillede succeskriterier, at undersøge og dokumentere virkningerne af indsatsen samt skabe læring, så indsatsen løbende kan udvikles og justeres.

Evalueringen baserer sig på kvantitative såvel som kvalitative data herunder surveys blandt kommunale og boligsociale interessenter samt indsatsens frivillige, og interviews med de deltagende flygtninge og deres frivillige venner. Et udvalg af matchparrene følges på tættere hold, og der gennemføres observationer og ‘deep-cut mapping’ med henblik på at tilvejebringe detaljeret og nuanceret viden om sammenhænge mellem indsats og virkning.

Temaer:
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2020 - 2022
Opdragsgiver: DRC Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Styrelsen for International Rekruttering og Integration


Evalueringsrapport Light-publikation
Venner Viser Vej II