Undersøgelser & kortlægninger

Ung i 2011 – nydanske unges oplevelse af social kontrol, frihed og grænser

I 2010 og 2011 stod vi for at gennemføre den første større undersøgelse af negativ social kontrol i Danmark. Undersøgelsen “Ung i 2011 – nydanske unges oplevelse af social kontrol, frihed og grænser” blev gennemført på vegne af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Baggrunden for undersøgelsen var et behov for mere viden om karakteren og udbredelsen af social kontrol og æresrelaterede konflikter. Erfaringer fra bl.a. RED Center, pige- og ungdomsinstitutioner, Døgnkontakten, Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK), kommunale sagsbehandlere, politiet, lærere og fra unge med anden etnisk baggrund samt viden fra udenlandske undersøgelser gav begrundet mistanke om, at der i nogle familier med anden etnisk baggrund foregår en social kontrol, der har alvorlige konsekvenser for de unge. For at sikre veldokumenteret viden besluttede Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration at gennemføre en undersøgelse af omfanget og arten af social kontrol. Undersøgelsens resultater skulle give bedre mulighed for at forebygge æresrelaterede konflikter og social kontrol og for at målrette indsatsen både i forhold til de unge og deres forældre. Mere konkret var formålet at undersøge, hvorvidt der foregår social kontrol og i så fald at kortlægge omfanget og karakteren af denne.

Undersøgelsen var primært baseret landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt 4000 unge mellem 15 og 20 år fordelt på fem kommuner i Danmark (København, Roskilde, Odense, Århus og Aalborg). Den primære målgruppe var unge nydanskere, og den sekundære (kontrol)gruppe var etnisk danske unge, men i praksis blev de behandlet og anskuet som én samlet målgruppe.

Temaer:
Børn og unge
Sundhed og trivsel
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter
Social kontrol og æresrelaterede konflikter

Projektperiode: 2010 - 2011
Opdragsgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration


Rapport
Ung i 2011 – nydanske unges oplevelse af social kontrol, frihed og grænser