Kampagner & kommunikation

Stop menneskehandel

Menneskehandel til prostitution og tvangsarbejde er en kompleks og mangefacetteret problemstilling, som i Danmark har fået øget opmærksomhed de seneste år, men som den danske befolkning til stadighed har et ganske begrænset kendskab til. Derfor udførte Als Research i 2014 den landsdækkende kampagne Stop Menneskehandel på opdrag fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center mod Menneskehandel (CMM) under Socialstyrelsen. Kampagnen blev gennemført i samarbejde med Art Director Sascha Jespersen.

Igennem personlige historier om ofre for menneskehandel, oplyste kampagnen om henholdsvis menneskehandel til prostitution og menneskehandel til tvangsarbejde, og de to spor blev forenet i en fælles visuel identitet med et sammenhængende tekstmæssigt univers. Kampagnen blev kickstartet otte gange i otte udvalgte byer med vandreudstilling og lokale fortalere på centrale pladser i hele landet og eksponeret via alt fra Facebook over performance events til fodboldkampe.

Stop menneskehandel – tag ansvar for dine medmennesker.

Se eksempler på kampagnens produkter her.

Temaer:
Beskæftigelse og økonomi
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2014
Opdragsgiver: Center mod Menneskehandel, Socialstyrelsen, Sascha Jespersen


Se video om Tau Se video om Jakub Se video om Andrei og Alinea Se video om Vivian, del 1 Se video om Vivian, del 2 Se video om Vivian, del 3
Stop menneskehandel