Evalueringer

Opsøgende social indsats blandt isolerede kvinder

I 2012 evaluerede vi i Als Research projektet OSI – Opsøgende Social Indsats blandt isolerede kvinder med anden etnisk baggrund. OSI projektet blev gennemført af Kringlebakken, der har arbejdet med kvinder og piger med anden etnisk baggrund end dansk siden 1999. Kringlebakkens målgruppe er kvinder, der er isolerede, marginaliserede og har brug for tættere opfølgning og mere koncentrerede ressourcer, end det etablerede system kan tilbyde.

Projektet OSI – Opsøgende Social Indsats blandt isolerede kvinder med anden etnisk baggrund var finansieret af en bevilling fra SATS-puljen og søgte kontakt til isolerede kvinder med henblik på at fastholde dem i integrationsprocessen. Projektet tilbød, udover personlig hjælp og støtte, en række netværksdannende og motiverende aktiviteter, ligesom der blev arbejdet med forældrerollen, kulturformidling og generel oplysning.

Projektets overordnede formål var at fremme integration, livskvalitet og netværk for isolerede og udsatte kvinder med anden etnisk baggrund og derigennem styrke hele familien. Indsatsen skulle dermed ses som hjælp til selvhjælp.

Temaer:
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2012 - 2013
Opdragsgiver: Kringlebakken


Rapport
Opsøgende social indsats blandt isolerede kvinder