Evalueringer

Plus på kontoen

Plus på kontoen er et langsigtet partnerskab mellem TrygFonden og Forbrugerrådet Tænk, som blev igangsat i 2014. Indsatsen har som sit overordnede formål at reducere antallet af unge med gældsproblemer samt at øge den økonomiske tryghed og trivsel blandt unge.

I Als Research har vi dels stået for at gennemføre en virknings- og procesevaluering af Plus på Kontoens events på uddannelsesinstitutioner (i 2018-2019) samt en evaluering af partnerskabets aktiviteter i relation til målsætningen om at øge viden og kompetencer hos fagpersoner og frivillige i de frivillige økonomi- og gældsrådgivninger, så de kan støtte unge til en mere hensigtsmæssig økonomisk adfærd (i 2020-2021).

Formålet med evalueringerne har dels været at belyse effekterne og virkningen af aktiviteterne og dels at give løbende procesevalueringsinput til Forbrugerrådet Tænk.

Temaer:
Børn og unge
Sundhed og trivsel
Beskæftigelse og økonomi

Projektperiode: 2020 - 2021
Opdragsgiver: Forbrugerrådet Tænk, TrygFonden


Plus på kontoen