Undervisning & rådgivning

Opkvalificeringskurser om social kontrol

I 2015, 2016 og 2018 udviklede og afholdt vi en række opkvalificeringskurser om social kontrol for medarbejdere i Københavns Kommune. Medarbejderne blev inviteret af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune.

Kurserne i 2015 og 2017 var specifikt målrettet AKT-vejledere, mens de fire kurser i 2018 var målrettet en brede målgruppe af fagpersoner, herunder fagpersoner, der arbejder med børn og unge i alderen 11-29 år i folkeskolens mellem- og udskolingstrin, i klubber og foreninger, i forbindelse med boligsocialt arbejde, på ungdomsuddannelser og/eller på jobcentre.

På kurserne gennemgik vi, hvornår der er tale om social kontrol, hvor udbredt problemet er, samt hvilke handlemuligheder man som fagperson har, hvis man har en bekymring om, at et barn eller en ung udsættes for social kontrol.

Foruden Als Researchs egne undervisere var der oplæg fra bl.a. forfatter Ahmad Mahmoud, specialist i familiekonflikter Farwha Nielsen og Etnisk Konsulentteam.

Temaer:
Børn og unge
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter
Social kontrol og æresrelaterede konflikter

Projektperiode: 2015 - 2018
Opdragsgiver: Københavns Kommune, Etnisk Konsulentteam
Samarbejdspartnere: Etnisk Konsulentteam, Farwha Nielsen, Ahmad Mahmoud

Opkvalificeringskurser om social kontrol