Undersøgelser & kortlægninger

Myter om minoriteter i København

Als Research gennemførte i 2014 en mindre undersøgelse af “Myter om minoriteter i København” for Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning.

Undersøgelsen leverede gennem en række fokusgruppeinterview kvalitativt baseret viden om, hvilke fordomme, myter og generelle fortællinger, der hersker om etniske og religiøse minoriteter, personer med funktionsnedsættelser samt LGBT-personer i København. Undersøgelsen skulle fungere som inspiration til kommunens kommende anti-rygte kampagne.

Temaer:
Integration og etniske minoriteter
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2014
Opdragsgiver: Københavns Kommune


Rapport
Myter om minoriteter i København