Kampagner & kommunikation

Mødre og døtre – kvinder i to kulturer

Formålet med kampagnen Stærke mødre og døtre var at støtte og inspirere etniske minoritetskvinder til at fremme deres døtres integration med særligt henblik på uddannelse, arbejde og deltagelse i fritids- og foreningsliv. Als Research gennemførte kampagnen for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Kampagnen var bygget op omkring fire rollemodeller, som havde samarbejdet med lokale kræfter og nøglepersoner, bl.a. bydelsmødreprojekter, med det grundlæggende budskab, at der er brug for minoritetsetniske kvinder i det danske samfund, og at mødrenes støtte og hjælp er afgørende for at sikre døtrene et godt ungdoms- og voksenliv. Kampagnens resultater og erfaringer dannede udgangspunkt for udviklingen af en kampagne- og holdningsbearbejdelsesmodel, der kan udbredes til landets øvrige kommuner og bruges videre af bydelsmødre og etniske rollemodels­projekter. Kampagnen blev udført i samarbejde med Umloud Untd.

Temaer:
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2008 - 2009
Opdragsgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, Umloud


Magasin
Mødre og døtre – kvinder i to kulturer