Evalueringer

Medborgerskabsuddannelse på Guldberg Skole

I 2006 og 2007 stod Als Research for at evaluere projekt ”Medborgerskabsuddannelse på Guldberg Skole”, der var et samarbejde mellem Institut for Menneskerettigheder og Guldberg Skole.

Formålet med projektet var at gøre op med de uheldige ”modborgerskabstendenser”, der belastede skolen. Projektet gik ud på, at udvikle og gennemføre en medborgerskabsuddannelse. Uddannelsens sigte var, at medborgerskabskompetencer skulle blive en integreret del af alle undervisningsforløb på skolen.

Evalueringen undersøgte til dels de involverede lærere og elevers konkrete erfaringer med projektets aktiviteter og materialer, og bidrog til dels med at identificere problemstillinger i forhold til en eventuel senere udvidelse af projektet til hele folkeskolen.

Evalueringen blev gennemført på vegne af Integrationsministeriet.

Temaer:
Børn og unge
Uddannelse og skole
Integration og etniske minoriteter
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2006 - 2007
Opdragsgiver: Integrationsministeriet


Rapport
Medborgerskabsuddannelse på Guldberg Skole