Undersøgelser & kortlægninger

LGBT-personers trivsel på arbejdsmarkedet

I 2018 og 2019 gennemførte vi i Als Research en undersøgelse af LGBT-personers trivsel på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen blev udført i samarbejde med Voxmeter og på vegne Ligestillingsafdelingen under Minister for Ligestilling.

Undersøgelsens formål var at tilvejebringe ny og konsolidere eksisterende viden om LGBT-personers trivsel på arbejdsmarkedet, herunder at se på sammenhængen mellem trivsel, åbenhed og inklusion blandt LGBT-personer på det danske arbejdsmarked samt barriererne for samme. Desuden skulle undersøgelsen kvalificere kampagnen fra satspuljeaftalen 2018, der skulle forebygge og bekæmpe diskrimination og mobning samt øge inklusionen af LGBT-personer på arbejdsmarkedet.

Undersøgelsens kvantitative del bestod af 2 survey-undersøgelser blandt hhv. en repræsentativ gruppe af LGBT-personer og HR-chefer på et udvalg af danske arbejdspladser. Undersøgelsens kvalitative del bestod af to uddybende interviewundersøgelser; en blandt LGBT-personer og en blandt HR-chefer.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Beskæftigelse og økonomi
Ligestilling, køn og seksualitet

Projektperiode: 2018 - 2019
Opdragsgiver: Ligestillingsafdelingen


Rapport
LGBT-personers trivsel på arbejdsmarkedet