Evalueringer

Lærdansk Lektiecaféer

Lærdansk gennemførte i perioden 2009-2011 et lektiecaféprojekt for etniske minoritetsbørn i Kolding og Sønderborg, som vi stod for at evaluere i Als Research.

Evalueringen blevet foretaget løbende ved hjælp af et online evalueringsredskab og Lærdansk fik leveret statusrapporter til brug for udviklingen af projektet undervejs samt en afsluttende evalueringsrapport.

Temaer:
Uddannelse og skole
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2009 - 2011
Opdragsgiver: DRC Dansk Flygtningehjælp


Lærdansk Lektiecaféer